Şu anda okuduğunuz bu yazımıza Türkiye’de Vergi Sistemi başlıklı yazımıza verginin ne olduğundan ve ne için alındığından söz ederek başlayalım. Vergi; birey ve kurumların devlete ödeme sorumluluğu altında oldukları, kanun kapsamında olan harçlardır. Vergiler alınırken en temel sebepler; sağlık, eğitim, ulaşım gibi kamu hizmeti giderlerinin karşılanmasıdır.

Ülkemizde toplanan çeşitli vergi türleri bulunuyor: gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi. Adını andığımız vergilere ait mevzuatlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunabilir. Türkiye’de vergi sistemi.

Türkiye’de Alınan Vergi Türleri

Türkiye vergi sisteminde en temelde harcamalara, gelire ve servete göre alınan vergi türleri bulunuyor. Hepsinin üzerinde teker teker duracağız.

Gelire Göre Alınan Vergi

a)Gelir Vergisi: Ülkemizde ikamet eden kişilerden alınan vergidir. GİB’e göre gelirin unsurları; Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler (maaş), Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları vb. olarak sayılabilir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin iradesine göre, şahsi gelir vergisi oranları %15 – %35 değerleri arasında seyrediyor.

b)Kurumlar Vergisi:​ Sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu iktisadi müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarından tahsil edilen vergi Türü olarak tanımlanır.​

Harcamalara Göre Alınan Vergiler

a)Katma Değer Vergisi (KDV): KDV, mal ve hizmeti yerine getiren tarafın ödemekle yükümlü olduğu fakat hizmet gerçekleşene kadar yüklenilen bir harcama vergisi olarak geçer ve %1 ve %18 değerleri arasında seyreder. Ticari, sınai, zirai etkinlik ve serbest meslek etkinlikleri çerçevesinde yerine getirilen teslim ve hizmetler, mal ve hizmet ithalatlarının istisnasız hepsi ve diğer faaliyetler sonucunda yerine getirilen teslim ve hizmetler…

b)Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): ÖTV, harcama kategorisinde ve belirlenmiş mal ve ürünlerden alınan vergi türüdür.

c)Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi​: Bankaların kazançları üzerine uygulanan vergi türüdür ve oranı genellikle %5’tir. Farklı bankalar arasındaki işlemlerde faiz oranı %1 olur iken kambiyo işlemleri üzerinden elde edilen kazançlar üzerinde vergi uygulanmaz.

d)Damga Vergisi: Damga vergisi adındaki vergi türü; farklı türlerde sözleşmelerde, borç senetlerinde, kredi ve teminat mektupları, mali bildirimler ve bordrolar gibi belgeler üzerinde de uygulanır.

Varlık Vergileri

a)​Emlak Vergisi: Türkiye sınırları içinde bulunan yapılara konulan vergidir.

b)Motorlu Taşıt Vergisi: Trafik şube veya bürolarına tescillenmiş motorlu kara taşıtlarına, uçak ve helikopterler bu verginin kapsamına dahildir.

c)Veraset ve İntikal Vergisi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait mal ve mülklerin miras yoluyla ya da karşılıksız olarak başka bir şahsa geçmesi ile alınan vergi türüdür.

Diğer bilgilendirici yazılarımız için buraya tıklayınız.